Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin na koniec VII wyniosły 1,2 mld zł - MF

02-09-2013 12:24
02.09. Warszawa (PAP) - Dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec lipca 2013 roku 1.190,255 mln zł, czyli 54,1 proc. planu na ten rok - podało Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa.

W ustawie budżetowej na 2013 rok zapisano dochód z podatku od wydobycia niektórych kopalin na poziomie 2,2 mld zł. (PAP)

jba/ asa/