Dług Skarbu Państwa w XII spadł o 0,9 proc. mdm do 793.853,1 mln zł - MF

04-03-2013 15:39
04.03. Warszawa (PAP) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2012 r. spadło o 7.236,7 mln zł, tj. o 0,9 proc. mdm do 793.853,1 mln zł - podało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

W całym 2012 roku zadłużenie wzrosło o 2,9 proc., czyli o 22.725,6 mln zł.

Zadłużenie krajowe wyniosło 542.969,3 mln zł, czyli spadło o 0,7 proc., tj. o 3.617,2 mln zł wobec listopada 2012 r. W całym 2012 roku wzrosło o 3,5 proc., czyli o 18.279,8 mln zł.

Zadłużenie zagraniczne w grudniu wyniosło 250.883,8 mln zł, czyli spadło o 3.619,5 mln zł (1,4 proc.) wobec listopada. W całym roku wzrosło o 1,8 proc., czyli o 4.445,8 mln zł.

"Wzrost długu w 2012 r. był głównie wypadkową finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (wzrost długu o 37,6 mld zł) oraz umocnienia się złotego (spadek zadłużenia o 21,3 mld zł)" - napisano w dokumencie.

"Spadek zadłużenia w grudniu 2012 r. był przede wszystkim związany ze spadkiem stanu środków na rachunku budżetu państwa" - dodano.(PAP)

fdu/ ana/