Dla RPP kluczowe perspektywy utrzymania CPI w średnim terminie wyraźnie poniżej celu - komunikat

08-05-2013 16:00
08.05. Warszawa (PAP) - Decyzje RPP w kolejnych miesiącach będą uzależnione od oceny danych pod kątem prawdopodobieństwa utrzymania się inflacji w średnim okresie wyraźnie poniżej celu NBP - wynika z komunikatu po majowym posiedzeniu RPP.

"Decyzje RPP w kolejnych miesiącach będą uzależnione od oceny napływających danych z punktu widzenia prawdopodobieństwa utrzymania się inflacji w średnim okresie wyraźnie poniżej celu NBP" - napisano w komunikacie po majowym posiedzeniu RPP.

"W ocenie Rady napływające dane wskazują na utrzymywanie się niskiego wzrostu gospodarczego w Polsce oraz silniejszy od oczekiwanego w marcowej projekcji spadek inflacji. Jednocześnie wzrosła niepewność dotycząca tempa i momentu oczekiwanego ożywienia gospodarczego w strefie euro, co może negatywnie wpływać na aktywność gospodarczą w Polsce. W związku z tym zwiększyło się ryzyko utrzymania inflacji wyraźnie poniżej celu w średnim okresie, biorąc to pod uwagę Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP" - dodano.

W ocenie RPP w I kw. 2013 r. dynamika wzrostu gospodarczego pozostała niska.

"W Polsce napływające informacje potwierdzają utrzymywanie się niskiego wzrostu. W IV kwartale był niższy niż wskazywały wcześniejsze szacunki. Dane dotyczące produkcji, a także sprzedaży detalicznej w pierwszych miesiącach roku wskazują, że także w I kwartale dynamika aktywności gospodarczej pozostała niska" - napisano w komunikacie.

"O obniżonej aktywności świadczą również niskie poziomy koniunktury" - dodano.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu obniżyła stopy procentowe o 25 pb, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie od czwartku 3,00 proc. w skali rocznej.(PAP)

jba/ bg/ map/ fdu/ osz/