Deficyt w obrotach bieżących w XII '12 wyniósł 1.204 mln euro - NBP

12-02-2013 14:12
12.02. Warszawa (PAP) - Deficyt w obrotach bieżących w grudniu 2012 r. wyniósł 1.204 mln euro wobec 1.477 mln euro deficytu w listopadzie 2012 r. i wobec 916,2 mln euro deficytu oczekiwanego przez ekonomistów - podał we wtorek NBP.

"Deficyt rachunku bieżącego, w grudniu 2012 r., wyniósł 1.204 mln EUR. Na ujemne saldo rachunku bieżącego złożyły się: ujemne salda dochodów (1.328 mln EUR) i obrotów towarowych (1.212 mln EUR) oraz dodatnie saldo transferów bieżących (1.060 mln EUR) i usług (276 mln EUR)" - napisano w komunikacie NBP.

"W analogicznym miesiącu 2011 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 1.890 mln EUR. Na zmniejszenie deficytu rachunku bieżącego istotnie wpłynęło wyższe dodatnie saldo transferów bieżących. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 1.079 mln EUR" - dodano.

NBP podał, że w grudniu 2012 roku, podobnie jak i w listopadzie, odnotowano spowolnienie dynamiki zarówno eksportu jak i importu towarów.

"W omawianym miesiącu eksport oraz import towarów został oszacowany na podobnym poziomie jak w analogicznym miesiącu 2011 r. i wyniósł odpowiednio 10.640 mln EUR i 11.852 mln EUR. W porównaniu z danymi za grudzień 2011 r. wartość eksportu towarów była niższa o 23 mln EUR, tj. o 0,2 roc., a import towarów był wyższy o 50 mln EUR, tj. o 0,4 proc. Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 1.212 mln EUR i w porównaniu do grudnia 2011 r. pogłębiło się o 73 mln EUR" - napisano.

Saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było ujemne i wyniosło 1.023 mln EUR.

"Wysokość tego salda została ukształtowana przez odpływ netto kapitału zagranicznego z tytułu inwestycji bezpośrednich" - napisano w komunikacie.

Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było ujemne i wyniosło 1.484 mln EUR.

"Na saldo to złożył się odpływ netto środków zmniejszający kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania (1.821 mln EUR), dodatnie reinwestowane zyski (249 mln EUR) oraz napływ netto środków w postaci instrumentów dłużnych (88 mln EUR)" - dodano.

NBP podał w komentarzu, że spadki bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce i polskich za granicą spowodowane były jednorazowymi transakcjami finansowymi podmiotów specjalnego przeznaczenia, nie mającymi wpływu na realne zaangażowanie inwestorów.

"W grudniu 2012 r. miał miejsce wysoki odpływ kapitału i wynikał on z jednostkowych transakcji podmiotów specjalnego przeznaczenia. W ramach tych transakcji nastąpiło netto wycofanie kapitału w tranzycie w ramach polskich inwestycji bezpośrednich za granicą (netto napływ kapitału w wysokości 820 mln EUR) oraz zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce (netto odpływ kapitału w kwocie 820 mln EUR)" - napisano.

"Kwoty tych transakcji były takie same, w wyniku czego mimo znacznych obrotów saldo inwestycji bezpośrednich pozostało na takim samym poziomie, jak w sytuacji gdyby transakcje te nie miałaby miejsca. W poprzednich latach w ramach kapitału w tranzycie następował napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski oraz odpływ kapitału za granicę z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich. Zgodnie z obowiązującymi standardami międzynarodowymi transakcje dokonywane przez podmioty specjalnego przeznaczenia obejmujące kapitał w tranzycie powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w statystyce inwestycji bezpośrednich" - dodano.

"Napływ lub odpływ kapitału w tranzycie prowadzi do zawyżenia lub odpowiednio zaniżenia wartości zarówno zagranicznych inwestycji bezpośrednich napływających do kraju, jak i odpływających za granicę. Nie wpływa jednak na wartość międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto. Kapitał w tranzycie nie ma także wpływu na procesy gospodarcze, w tym na inwestycje w badanej gospodarce. Podmioty specjalnego przeznaczenia i związane z nimi zjawisko kapitału w tranzycie są znane od wielu lat i występują w wielu krajach" - napisano w komentarzu NBP.(PAP)

jba/ asa/