Deficyt w obrotach bieżących w IV kw. 2012 r. wyniósł 3.477 mln euro - NBP

28-03-2013 14:13
28.03. Warszawa (PAP) - Deficyt w obrotach bieżących w IV kwartale 2012 roku wyniósł 3.477 mln euro wobec 3.285 mln euro deficytu w III kwartale 2012 r. - podał w czwartek NBP.

"Saldo rachunku bieżącego, w IV kwartale 2012 r., było ujemne i wyniosło 3.477 mln EUR. O wysokości tego salda zadecydowały: ujemne salda dochodów (4.486 mln EUR) i obrotów towarowych (1.113 mln EUR) oraz dodatnie salda usług (1.073 mln EUR) i transferów bieżących (1.049 mln EUR). Relacja deficytu rachunku bieżącego do PKB, w IV kwartale 2012 r., wyniosła -3,2 proc." - napisano w komunikacie NBP.

"Deficyt na rachunku bieżącym, w porównaniu z danymi za IV kwartał 2011 r., zmniejszył się o 1.707 mln EUR. Na poprawę salda rachunku bieżącego wpłynęło, przede wszystkim, niższe ujemne saldo obrotów towarowych o 1.498 mln EUR oraz wzrost dodatniego salda usług o 398 mln EUR i transferów bieżących o 512 mln EUR. Jednocześnie ujemne saldo dochodów pogłębiło się o 701 mln EUR" - dodano.

Z komunikatu NBP wynika, że saldo rachunku kapitałowego było dodatnie i ukształtowało się na poziomie 2.439 mln EUR.

"Łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego była ujemna i wyniosła 1.038 mln EUR. Relacja łącznego salda rachunku bieżącego i kapitałowego do PKB, w IV kwartale 2012 r. wyniosła -1,0 proc." - napisano.

NBP podał, że eksport towarów w IV kwartale 2012 r. został oszacowany na poziomie 38.074 mln EUR, natomiast import w wysokości 39.187 mln EUR.

"W porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. eksport towarów zwiększył się o 3.101 mln EUR, tj. o 8,9 proc., natomiast import towarów zwiększył się o 1.603 mln EUR, tj. o 4,3 proc. Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 1.113 mln EUR wobec minus 2.611 mln EUR w IV kwartale 2011 r." - napisano.

W komunikacie podano, że w IV kwartale 2012 r. saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 4.221 mln EUR.

"Istotny wpływ na tę kategorię bilansu płatniczego miał napływ kapitału netto z tytułu zagranicznych inwestycji portfelowych i bezpośrednich" - napisano.

Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 2.257 mln EUR.

"O wysokości tego salda zadecydowały głównie dodatnie reinwestowane zyski w kwocie 1.953 mln EUR oraz napływ kapitału netto z tytułu inwestycji w instrumenty dłużne w kwocie 677 mln EUR. Jednocześnie zarejestrowano odpływ netto środków, które zmniejszyły kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania (373 mln EUR)" - napisano w komunikacie.(PAP)

jba/ osz/