Deficyt w obrotach bieżących w I kw. 2013 wyniósł 2.055 mln euro - NBP

28-06-2013 14:13
28.06. Warszawa (PAP) - Deficyt w obrotach bieżących w I kwartale 2013 roku wyniósł 2.055 mln euro wobec 3.329 mln euro deficytu w IV kwartale 2012 r. i wobec 4.515 mln euro deficytu w I kwartale 2012 r. - podał w piątek NBP. Relacja deficytu rachunku bieżącego do PKB w I kwartale 2013 r. wyniosła minus 2,3 proc.

"Saldo rachunku bieżącego, w I kwartale 2013 r., było ujemne i wyniosło 2.055 mln euro. O wysokości tego salda zadecydowały: ujemne salda dochodów (3.515 mln euro) i obrotów towarowych (139 mln euro) oraz dodatnie salda usług (1.239 mln euro) i transferów bieżących (360 mln euro)" - napisano w komunikacie NBP.

"Relacja deficytu rachunku bieżącego do PKB, w I kwartale 2013 r., wyniosła -2,3 proc." - dodano.

Według danych NBP deficyt na rachunku bieżącym, w porównaniu z danymi za I kwartał 2012 r., zmniejszył się o 2.460 mln euro.

"Na poprawę salda rachunku bieżącego wpłynęło w pierwszej kolejności niższe ujemne saldo obrotów towarowych o 1.976 mln euro. Deficyt w dochodach zmniejszył się o 388 mln euro, a dodatnie saldo usług było wyższe o 156 mln euro. Jednocześnie dodatnie saldo transferów bieżących zmniejszyło się o 60 mln euro. Saldo rachunku kapitałowego było dodatnie i ukształtowało się na poziomie 820 mln euro" - napisano.

Łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego była ujemna i wyniosła 1.235 mln euro. Relacja łącznego salda rachunku bieżącego i kapitałowego do PKB w omawianym kwartale 2013 roku wyniosła -1,4 proc.

Według NBP eksport towarów w I kwartale 2013 roku został oszacowany na poziomie 37.018 mln euro, zaś import w wysokości 37.157 mln euro.

"W porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. eksport towarów zwiększył się o 1.240 mln euro tj. o 3,5 proc., natomiast import towarów zmniejszył się o 736 mln euro tj. o 1,9 proc." - napisano.

"Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 139 mln euro wobec minus 2.115 mln euro w I kwartale 2012 r. Największy wpływ na poprawę tego salda miał niższy import ropy naftowej, wzrost eksportu żywności, miedzi i wyrobów stalowych" - dodano.

W I kwartale 2013 roku saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 4.323 mln euro. Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 360 mln euro.(PAP)

jba/ ana/