Deficyt w budżecie w 2012 roku wyniósł 30.407,2 mln zł - MF (tabela)

15-03-2013 15:30
15.03. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa w 2012 roku wyniósł 30.407,2 mln zł, co daje 86,9 proc. deficytu planowanego na 2012 rok na poziomie 34.999,6 mln zł - podało w piątek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Wydatki państwa wyniosły 318.001,8 mln zł, czyli 96,7 proc. kwoty 328.765,7 mln zł planowanej na 2012 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 287.594,6 mln zł, czyli 97,9 proc. planu rocznego wynoszącego 293.766,1 mln zł.

<PRE> plan wykonanie wykonanie na 2012 rok w mln zł w proc.

DOCHODY 293.766,1 287.594,6 97,9podatkowe 264.803,0 248.274,6 93,8podatki pośrednie 196.118,0 181.892,2 92,7 w tym podatek akcyzowy 62.600,0 60.449,9 96,6CIT 26.635,0 25.145,7* 94,4PIT 40.250,0 39.809,4* 98,9

dochody niepodatkowe 27.125,2 37.143,2 136,9

WYDATKI 328.765,7 318.001,8 96,7obsługa długu krajowego 32.226,0 31.788,2 98,6obsługa długu zagranicznego 10.770,0 10.320,6 95,8dotacja dla funduszuemerytalno-rent. 15.556,6 15.556,6 100,0dotacje dla FUS 39.520,8 39.520,8 100,0subwencja dlasamorządów 50.667,8 50.657,6** 100,0

DEFICYT/NADWYŻKA -34.999,6 -30.407,2 86,9

Środki na finans. -4.533,9 -3.760,2 82,9budżetu środków UE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIADEFICYTU*** 39.533,5 34.167,4 86,4

krajowe 21.948,4 15.303,7 69,7

bony 5.249,4 -5.670,1 -obligacje 22.952,1 30.372,9 132,3środki z '11 5.000,0 5.218,9 104,4pożyczki udzielone -393,3 -2.990,8 760,4zarządzaniepłynnością sektora -200,0 3.874,9 -pozostałe przychodyi rozchody - 90,0 -przychody z prywat. 10.000,0 9.158,2 91,6rozdysponowanieprzychodów z prywat.-15.553,7 -13.848,3 89,0w tym OFE -9.140,3 -8.180,9 89,5Prefinansowaniez UE -106,1 408,1 -lokata - 5.537,0 -środki na centralnymrachunku bieżącym 5.000,0 5.773,1 -budżetu państwa

zagraniczne 17.585,1 18.863,7 107,3

* zmniejszenie dochodów o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych za listopad - zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 80 poz. 526 z późn.zm.) - w wysokości ok. 3.060,0 mln zł.** część oświatowa subwencji ogólnej za grudzień wynosi 3.418,8 mln zł.*** obejmują finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich.</PRE>

(PAP)

map/ osz/