Deficyt w budżecie po VI wyniósł 26 mld zł - MF (tabela)

15-07-2013 15:15
15.07. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po czerwcu 2013 roku wyniósł 25.980,1 mln zł, co daje 73,0 proc. deficytu planowanego na 2013 rok na poziomie 35.565,5 mln zł - podało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Wydatki państwa wyniosły 159.605,0 mln zł, czyli 47,7 proc. kwoty 334.950,8 mln zł planowanej na 2013 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 133.624,9 mln zł, czyli 44,6 proc. planu rocznego wynoszącego 299.385,3 mln zł.

<PRE> plan wykonanie wykonanie na 2013 rok w mln zł w proc.

DOCHODY 299.385,3 133.624,9 44,6podatkowe 266.982,7 114.030,7 42,7podatki pośrednie 192.208,2 82.648,3 43,0 w tym podatek akcyzowy 64.543,7 27.714,7 42,9CIT 29.638,5 11.442,5* 38,6PIT 42.936,0 18.891,3* 44,0

dochody niepodatkowe 30.806,7 19.142,5 62,1 w tym cło 2.001,0 950,6 47,5środki z UE 1.595,9 451,7 28,3 w tym: Wspólna Polityka Rolna i Rybacka 187,9 79,5 42,3 fundusze strukturalne i inne 1.408,0 372,2 26,4

WYDATKI 334.950,8 159.605,0 47,7obsługa długu krajowego 32.126,2 13.403,6 41,7obsługa długu zagranicznego 11.385,7 7.497,4 65,8rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych 17.775,3 11.197,8 63,0dotacja dla funduszuemerytalno-rent. 15.875,2 7.731,1 48,7dotacje dla FUS 37.113,9 14.802,5 39,9subwencja dlasamorządów 51.259,5 29.936,1** 58,4

DEFICYT/NADWYŻKA -35.565,5 -25.980,1 73,0

Środki na finans.budżetu środków UE 6.154,5 0,0 -

ŹRÓDŁA FINANSOWANIADEFICYTU*** 29.411,0 25.980,1 88,3

krajowe 12.546,9 16.413,9 130,8

bony - -2.813,2 -obligacje 25.478,6 44.331,0 174,0środki z '12 7.000,0 11.417,1 163,1pożyczki udzielone -4.792,6 -10.418,8 217,4zarządzaniepłynnością sektora - 1.349,1 -pozostałe przychodyi rozchody - 0,0 -przychody z prywat. 5.000,6 1.874,0 37,5rozdysponowanieprzychodów z prywat. -15.090,4 -5.938,3 39,4w tym OFE -11.314,7 -4.679,5 41,4Prefinansowaniez UE -49,3 167,9 -lokata - 25.638,7 -środki na centralnymrachunku bieżącym 5.000,0 -2.083,8 -budżetu państwa

zagraniczne 16.864,0 9.566,2 56,7

* zmniejszenie dochodów o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych za czerwiec - zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 80 poz. 526 z późn.zm.) - w wysokości 2.100,0 mln zł

** część oświatowa subwencji ogólnej za lipiec wynosi - 3.027,0 mln zł.

*** obejmują finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich.</PRE>

(PAP)

jba/ asa/