Deficyt w budżecie po marcu wyniósł 24.405,7 mln zł - MF (tabela)

15-04-2013 15:01
15.04. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po marcu 2013 roku wyniósł 24.405,7 mln zł, co daje 68,6 proc. deficytu planowanego na 2013 rok na poziomie 35.565,5 mln zł - podało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Wydatki państwa wyniosły 85.772,1 mln zł, czyli 25,6 proc. kwoty 334.950,8 mln zł planowanej na 2013 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 61.366,4 mln zł, czyli 20,5 proc. planu rocznego wynoszącego 299.385,3 mln zł.

<PRE> plan wykonanie wykonanie na 2013 rok w mln zł w proc.

DOCHODY 299.385,3 61.366,4 20,5podatkowe 266.982,7 55.669,6 20,9podatki pośrednie 192.208,2 39.788,3 20,7 w tym podatek akcyzowy 64.543,7 12.928,6 20,0CIT 29.638,5 6.223,5* 21,0PIT 42.936,0 9.113,0* 21,2

dochody niepodatkowe 30.806,7 5.479,8 17,8 w tym cło 2.001,0 468,1 23,4środki z UE 1.595,9 217,0 13,6 w tym: Wspólna Polityka Rolna i Rybacka 187,9 35,8 19,0 fundusze strukturalne i inne 1.408,0 181,3 12,9

WYDATKI 334.950,8 85.772,1 25,6obsługa długu krajowego 32.126,2 4.191,9 13,0obsługa długu zagranicznego 11.385,7 4.708,3 41,4rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych 17.775,3 7.058,0 39,7dotacja dla funduszuemerytalno-rent. 15.875,2 3.743,0 23,6dotacje dla FUS 37.113,9 10.683,6 28,8subwencja dlasamorządów 51.259,5 17.945,8** 35,0

DEFICYT/NADWYŻKA -35.565,5 -24.405,7 68,6

Środki na finans.budżetu środków UE 6.154,5 -3.214,5 -

ŹRÓDŁA FINANSOWANIADEFICYTU*** 29.411,0 27.620,2 93,9

krajowe 12.546,9 21.060,4 167,9

bony - 2.463,7 -obligacje 25.478,6 26.124,5 102,5środki z '12 7.000,0 11.245,8 160,7pożyczki udzielone -4.792,6 2.827,5 59,0zarządzaniepłynnością sektora - 2.106,9 -pozostałe przychodyi rozchody - 0,0 -przychody z prywat. 5.000,6 1.225,2 24,5rozdysponowanieprzychodów z prywat. -15.090,4 -3.241,1 21,5w tym OFE -11.314,7 -2.491,0 22,0Prefinansowaniez UE -49,3 107,6 -lokata - 17.903,9 -środki na centralnymrachunku bieżącym 5.000,0 -1.759,2 -budżetu państwa

zagraniczne 16.864,0 6.559,8 38,9

* zmniejszenie dochodów o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych za marzec - zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 80 poz. 526 z późn.zm.) - w wysokości ok. 1.760,0 mln zł.

** część oświatowa subwencji ogólnej za kwiecień wynosi - 3.027,0 mln zł.

*** obejmują finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich.</PRE>

(PAP)

fdu/ ana/