Deficyt sektora w '14 spadnie do 3,6 proc. PKB - projekt budżetu '14

27-09-2013 17:23
27.09. Warszawa (PAP) - Deficyt sektora finansów publicznych w 2014 roku spadnie do 3,6 proc. PKB z 4,1 proc. w 2013 roku, zaś państwowy dług publiczny do 47,1 proc. PKB z 54,8 proc. w tym roku - wynika z najnowszej wersji projektu budżetu na 2014 rok zgodniej ze strategią zarządzania długiem 2014-2017. (tabela)

Poniżej tabela ze szczegółami<PRE> mld zł

'13 '14

DOCHODY 659,3 679,7

WYDATKI 725,9 742,1

WYNIK -66,6 -62,4

%/PKB

DOCHODY 40,1 39,5

WYDATKI 44,2 43,1

WYNIK -4,1 -3,6

</PRE><PRE> '13 '14

Państwowy mld zł 899,5 810,9DługPubliczny %/PKB 54,8 47,1

Dług mld zł 841,5 771,0SkarbuPaństwa %/PKB 51,2 44,8</PRE>

(PAP)

map/ jtt/