Deficyt polskiego sektora finansów publicznych w '13 wyniesie 3,9 proc. PKB - KE

03-05-2013 11:03
03.05. Warszawa (PAP) - Komisja Europejska podniosła prognozę polskiego deficytu sektora finansów publicznych w 2013 r. do 3,9 proc. PKB z 3,4 proc. PKB prognozowanych w lutym - wynika z wiosennej prognozy Komisji.

Na 2014 r. Komisja prognozuje wzrost deficytu do 4,1 proc. PKB wobec 3,3 proc. PKB prognozowanych w lutym, ale prognoza powstała przy założeniu braku zmian w polityce fiskalnej i zakłada powrót stawek VAT do poziomów sprzed podwyżki.

"W 2013 r. prognozuje się, że deficyt pozostanie na poziomie 3,9 proc., z ryzykiem po stronie ponownego spadku dochodów z VAT. Skutki przedsięwziętych działań zostaną zrównoważone przez słaby wzrost gospodarczy" - napisano w opublikowanej w piątek prognozie.

"W 2014 r. prognozowany jest wzrost deficytu do 4,1 proc. PKB, przy założeniu +no policy change+. Pomimo ożywienia aktywności gospodarczej, na dochody negatywnie wpłynie wygaśnięcie czasowej podwyżki VAT, powrót do zwrotu VAT za samochody służbowe i paliwo, i dalszy spadek składek emerytalnych zatrzymywanych w filarze publicznym" - dodano.

Stawki VAT w 2011 r. wzrosły o 1 pkt. proc., a na początku 2014 r. miał nastąpić ich automatyczny powrót do poprzednich poziomów. Jednak pod koniec kwietnia premier Donald Tusk i minister finansów Jacek Rostowski poinformowali, że stawki podatku VAT nie zostaną w przyszłym roku obniżone i pozostaną bez zmian do końca 2016 roku, a w 2017 r. nastąpi ich automatyczna obniżka do poprzednich poziomów, z zaznaczeniem, że jeśli pozwoli na to sytuacja finansów publicznych, to stawki VAT zostaną obniżone wcześniej.

W maju 2011 r. zmniejszono część składki przekazywanej do OFE z 7,3 proc. do 2,3 proc., a w latach 2013-2017 ma ona stopniowo rosnąć do docelowego poziomu 3,5 proc. Obecnie rząd dokonuje przeglądu systemu OFE.

Komisja Europejska prognozuje, że deficyt strukturalny powinien obniżyć się z 3,8 proc. w 2012 r. do 2,9 proc. w 2014 r. Prognozowany jest wzrost relacji długu publicznego do PKB z 55,6 proc. w 2012 r. do 58,9 proc. w 2014 r.

"Prognozowane poziomy długu są jednak przedmiotem znacznej niepewności związanej z dużą zmiennością kursu walutowego, wpływającą na wyceny długu" - zaznaczono w prognozie.

Poniżej majowe prognozy fiskalne KE (w proc. PKB).

<PRE> '12 '13 '14Deficyt sektora finansów publicznych 3,9 3,9 4,1Deficyt sektora finansów publicznych 3,7 3,0 2,9dostosowany cyklicznieStrukturalny deficyt sektora finansów publicznych 3,8 3,3 2,9Dług publiczny 55,6 57,5 58,9</PRE>(PAP)

fdu/