Deficyt C/A w '13 wyniesie 2,7 proc. PKB; w '14 wzrośnie do 3,3 proc. PKB - APK

29-04-2013 09:20
29.04. Warszawa (PAP) - Deficyt na rachunku bieżącym w 2013 roku wyniesie 2,7 proc. PKB wobec 3,5 proc. w ubiegłym roku. W 2014 roku wzrośnie do 3,3 proc. - wynika z projektu Aktualizacji Programu Konwergencji 2013, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, do którego dotarła PAP.

"W 2013 roku deficyt rachunku bieżącego spadnie do 2,7 proc. PKB w porównaniu z 3,5 proc. PKB z 2012 roku. Głównym źródłem nierównowagi zewnętrznej pozostanie natomiast deficyt dochodów będący odzwierciedleniem ujemnej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto polskiej gospodarki" - napisano w dokumencie.

"W kolejnych latach prognozy deficyt na rachunku bieżącym bilansu płatniczego będzie się pogłębiał i wyniesie odpowiednio 3,3 proc. w 2014 roku, 3,9 proc. w 2015 roku oraz 4,5 proc. w 2016 roku" - dodano.

Resort finansów oczekuje, że w horyzoncie prognozy, czyli do 2016 roku, deficyt ten będzie w większości finansowany napływem kapitału długookresowego, tj. zagranicznymi inwestycjami bezpośrednimi i środkami klasyfikowanymi na rachunku kapitałowym, głównie europejskimi funduszami strukturalnymi. (PAP)

bg/ osz/