Decyzja RPP uzasadniona; kolejna obniżka stóp o 25 pb w VII - Borowski, Rada Gospodarcza

09-05-2013 10:11
09.05. Warszawa (PAP) - Czwartkowa decyzja RPP o złagodzeniu polityki monetarnej jest uzasadniona. Decyzja o kolejnej obniżce stóp o 25 pb powinna zostać podjęta na lipcowym posiedzeniu - ocenia Jakub Borowski z Rady Gospodarczej przy premierze.

"Decyzja RPP o złagodzeniu polityki monetarnej jest uzasadniona w świetle danych o aktywności gospodarczej i inflacji w I kw. 2013 r. Wskazują one, że dynamika PKB i inflacja CPI w tym okresie ukształtowały się najprawdopodobniej poniżej poziomów zakładanych w marcowej projekcji inflacji NBP. Ważnym argumentem za obniżką stóp było również odnotowane w marcu i kwietniu istotne pogorszenie koniunktury w strefie euro i w Niemczech, sygnalizujące wzrost prawdopodobieństwa utrzymywania się inflacji poniżej celu inflacyjnego RPP w średnim okresie" - napisał Borowski w czwartkowym biuletynie Rady.

"Podstawowym problemem polityki monetarnej w Polsce pozostaje jej niska skuteczność. Mimo znaczącej redukcji stóp procentowych oraz rynkowych oczekiwań na ich dalszy znaczący spadek kurs złotego nie uległ istotnemu osłabieniu. W mojej ocenie fakt ten przemawia za dalszym łagodzeniem polityki pieniężnej. Oczekuję, że decyzja o kolejnej obniżce stóp o 25 pb zostanie podjęta na lipcowym posiedzeniu RPP" - dodał.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu obniżyła stopy procentowe o 25 pb, referencyjna stopa procentowa NBP wynosi od czwartku 3,00 proc. w skali rocznej.

Na posiedzeniu w kwietniu RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. W marcu Rada obniżyła stopy o 50 pb. Począwszy od listopada ubiegłego roku, kiedy RPP zaczęła obniżać stopy procentowe, łączna skala cięć wyniosła do tej pory 175 pb.(PAP)

jba/ osz/