Cztery banki od 2.V przestaną mieć status dealera rynku pienieżnego - NBP

30-04-2013 13:52
30.04. Warszawa (PAP) - Lista dealerów rynku pieniężnego, obowiązująca od 2 maja, zmniejszyła się o cztery banki w porównaniu z listą obowiązującą od początku 2013 r. do 1 maja 2013 r. - wynika z wtorkowego komunikatu NBP. Te cztery banki to Kredyt Bank, Deustche Bank Polska, BGŻ i BNP Paribas SA oddział w Polsce.

W połowie marca Narodowy Bank Polski poinformował, że jedynie banki posiadające status Dealera Rynku Pieniężnego będą miały prawo do uczestnictwa w dostrajających operacjach otwartego rynku o okresie zapadalności nie przekraczającym 7 dni, a jednym z warunków dla posiadania statusu Dealera Rynku Pieniężnego będzie uczestnictwo w panelu kwotującym stawki WIBID/WIBOR.

Poniżej nowa lista dealerów oraz lista obowiązująca do środy.

<PRE>Dealerzy Rynku Pieniężnego w 2013 r. (obowiązująca od 2 maja 2013 r.)

(kolejność według numeru rozliczeniowego banku)

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA2. Bank Handlowy w Warszawie SA3. ING Bank Śląski SA4. Bank BPH SA5. Bank Zachodni WBK SA6. Bank Gospodarstwa Krajowego7. BRE Bank SA8. Bank Millennium SA9. Bank Polska Kasa Opieki SA10. Raiffeisen Bank Polska SA11. Societe Generale SA Oddział w Polsce</PRE>

<PRE>Dealerzy Rynku Pieniężnego w 2013 r. (obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. do 1 maja 2013 r.)

(kolejność według numeru rozliczeniowego banku)

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA2. Bank Handlowy w Warszawie SA3. ING Bank Śląski SA4. Bank BPH SA5. Bank Zachodni WBK SA6. Bank Gospodarstwa Krajowego7. BRE Bank SA8. Bank Millennium SA9. Bank Polska Kasa Opieki SA10. Kredyt Bank SA11. Raiffeisen Bank Polska SA12. Societe Generale SA Oddział w Polsce13. Deutsche Bank Polska SA14. Bank Gospodarki Żywnościowej SA15. BNP Paribas SA Oddział w Polsce</PRE>

(PAP)

fdu/ asa/