Cykl specjalnych komentarzy edukacyjnych Forex-University, cz. 5

17-10-2013 10:39
Profesjonalny daytrader powinien w swoim planie przewidzieć 2-3 rodzaje sygnałów, po wygenerowaniu których będzie wchodził na rynek – pisze Sebastian Job, ekspert Forex-University, edukacyjnego projektu DM TMS Brokers. Dziś zajmiemy się formacją flagi.

 

Formacja flagi występuje po silnych impulsach, kiedy po mocnym wybiciu rynek konsoliduje się przez kilkanaście świec w oczekiwaniu na kontynuację ruchu.

Najlepsze i najwięcej płacące flagi to korekty dające się ograniczyć dwiema równoległymi liniami, będące w opozycji do wyraźnej tendencji. Specyfika gry na tę formację polega na oczekiwaniu na okresy wyraźnego rynkowego momentum, bo flagi lubią pojawiać się sekwencjami. Daytraderzy koncentrujący się na M5 szczególnie cenią sobie dni charakteryzujące się dużą, jednostronną zmiennością, podczas których na każdej sesji można rozegrać 2-3 profitowe flagi.

Schemat formacji flagi

 

 

W praktyce tradingowej, inwestowanie w oparciu o flagi polega na otwarciu pozycji po wybiciu się ceny z górnej (w przypadku formacji wzrostowej) lub dolnej (w przypadku formacji spadkowej) bandy kanału. Jako potwierdzone wybicie można sklasyfikować sytuację, gdy korpus świecy wybijającej zamyka się poza równoległymi liniami kanału. Zlecenie obronne, w zależności od profilu ryzyka inwestora, można stawiać w połowie flagi (agresywnie) lub poniżej/powyżej ostatniego wierzchołka.

            Profesjonalny daytrader powinien w swoim planie przewidzieć 2-3 rodzaje sygnałów, po wygenerowaniu których będzie wchodził na rynek. Pamiętajmy, że dobra formacja cenowa to taka, która poza potwierdzeniem istotności danego poziomu, zapewnia ograniczone ryzyko w postaci krótkiego stop lossa oraz oferuje zadowalającą dokładność wejścia.