CPI w VI rdr osiągnęła minimum, w VII 0,3 proc. rdr - MG

15-07-2013 16:59
15.07. Warszawa (PAP) - Inflacja osiągnęła w czerwcu tegoroczne minimum, od lipca będzie stopniowo wzrastać, a w lipcu roczny wskaźnik CPI wzrośnie do 0,3 proc. - oceniają analitycy Ministerstwa Gospodarki.

"Głównym czynnikiem, który miał wpływ na poziom inflacji w czerwcu 2013 r., był utrzymujący się od początku roku wyraźny spadek cen łączności. Dzięki temu wskaźnik inflacji obniżył o 0,4 pkt proc. Z kolei na wzrost wartości towarów i usług konsumpcyjnych najsilniej oddziaływały ceny napojów alkoholowych i tytoniu - o 0,23 pkt proc. oraz rekreacji - o 0,27 pkt proc." - napisano w komentarzu do danych.

"Według ekspertów MG, tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu osiągnęło najniższy poziom w 2013 r. i od lipca będzie stopniowo wzrastać. W lipcu 2013 r. prognozujemy wzrost inflacji na poziomie 0,1 proc. - w ujęciu miesięcznym oraz 0,3 proc. - w ujęciu rocznym" - dodano.

GUS podał w poniedziałek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły o 0,2 proc. rdr po wzroście w maju o 0,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny nie zmieniły się. (PAP)

map/ jtt/