CLI dla Polski w XII '12 wzrósł o 0,14 proc. mdm - OECD

11-02-2013 12:00
11.02. Warszawa (PAP) - Wskaźnik Composite Leading Indicator (CLI) dla Polski w grudniu 2012 r. wyniósł 100,37 pkt. wobec 100,23 pkt. miesiąc wcześniej po rewizji - podała w poniedziałek Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

W porównaniu z danymi sprzed roku CLI jest niższy o 0,07 proc.

Jak informuje OECD na stronie internetowej, rosnący CLI o wartości powyżej 100 pkt. oznacza ekspansję gospodarki, spadające CLI powyżej poziomu 100 pkt. oznacza spadek koniunktury, CLI w trendzie spadkowym i poniżej 100 pkt. oznacza spowolnienie, zaś rosnące CLI będące poniżej poziomu 100 pkt. oznacza ożywienie (odbudowę) gospodarcze. CLI wyprzedza cykle biznesowe, zamiarem OECD jest, by przesunięcie wynosiło 6-9 miesięcy.

Composite Leading Indicator jest wskaźnikiem przygotowywanym przez OECD. Ma on służyć do wczesnego wskazywania punktów zwrotnych w cyklu biznesowym w danym kraju, jednak, jak zastrzega OECD, nie do prognoz kwantytatywnych. OECD wybiera kluczowe składniki wskaźnika osobno dla każdego z państw. W przypadku Polski brane pod uwagę są: realny efektywny kurs walutowy, stopa WIBOR 3M, a także podawane przez GUS: koniunktura w przemyśle przetwórczym, liczba ofert pracy oraz dynamika produkcji węgla. (PAP)

bg/ asa/