CLI dla Polski w kwietniu wzrósł o 0,10 proc. mdm, 0,29 proc. rdr - OECD

10-06-2013 12:00
10.06. Warszawa (PAP) - Wskaźnik Composite Leading Indicator (CLI) dla Polski w kwietniu 2013 r. wyniósł 100,32 pkt. wobec 100,22 pkt. miesiąc wcześniej po rewizji w górę o 0,07 pkt. - podała w poniedziałek Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

W porównaniu z danymi sprzed roku CLI jest wyższy o 0,29 proc.

CLI dla Węgier w kwietniu spadł o 0,10 proc. mdm i 0,79 proc. rdr do 98,93 pkt., a dla Czech wyniósł 99,58 pkt. i w ujęciu mdm nie zmienił się, a w ujęciu rocznym spadł o 0,17 proc.

Jak informuje OECD na stronie internetowej, rosnący CLI o wartości powyżej 100 pkt. oznacza ekspansję gospodarki, spadające CLI powyżej poziomu 100 pkt. oznacza spadek koniunktury, CLI w trendzie spadkowym i poniżej 100 pkt. oznacza spowolnienie, zaś rosnące CLI będące poniżej poziomu 100 pkt. oznacza ożywienie (odbudowę) gospodarcze. CLI wyprzedza cykle biznesowe, zamiarem OECD jest, by przesunięcie wynosiło 6-9 miesięcy.

Composite Leading Indicator jest wskaźnikiem przygotowywanym przez OECD. Ma on służyć do wczesnego wskazywania punktów zwrotnych w cyklu biznesowym w danym kraju, jednak, jak zastrzega OECD, nie do prognoz kwantytatywnych. OECD wybiera kluczowe składniki wskaźnika osobno dla każdego z państw. W przypadku Polski brane pod uwagę są: realny efektywny kurs walutowy, stopa WIBOR 3M, a także podawane przez GUS: koniunktura w przemyśle przetwórczym, liczba ofert pracy oraz dynamika produkcji węgla.(PAP)

fdu/ osz/