CLI dla Polski w III '13 spadł o 0,05 proc. mdm - OECD

14-05-2013 12:03
14.05. Warszawa (PAP) - Wskaźnik Composite Leading Indicator (CLI) dla Polski w marcu 2013 r. wyniósł 100,15 pkt. wobec 100,21 pkt. miesiąc wcześniej po rewizji w dół o 0,25 pkt. - podała we wtorek Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

W porównaniu z danymi sprzed roku CLI jest niższy o 0,02 proc.

Jak informuje OECD na stronie internetowej, rosnący CLI o wartości powyżej 100 pkt. oznacza ekspansję gospodarki, spadające CLI powyżej poziomu 100 pkt. oznacza spadek koniunktury, CLI w trendzie spadkowym i poniżej 100 pkt. oznacza spowolnienie, zaś rosnące CLI będące poniżej poziomu 100 pkt. oznacza ożywienie (odbudowę) gospodarcze. CLI wyprzedza cykle biznesowe, zamiarem OECD jest, by przesunięcie wynosiło 6-9 miesięcy.

Composite Leading Indicator jest wskaźnikiem przygotowywanym przez OECD. Ma on służyć do wczesnego wskazywania punktów zwrotnych w cyklu biznesowym w danym kraju, jednak, jak zastrzega OECD, nie do prognoz kwantytatywnych. OECD wybiera kluczowe składniki wskaźnika osobno dla każdego z państw. W przypadku Polski brane pod uwagę są: realny efektywny kurs walutowy, stopa WIBOR 3M, a także podawane przez GUS: koniunktura w przemyśle przetwórczym, liczba ofert pracy oraz dynamika produkcji węgla. (PAP)

fdu/ ana/