CLI dla Polski w czerwcu wzrósł o 0,2 pkt. mdm, 0,8 pkt. rdr - OECD

08-08-2013 12:09
08.08. Warszawa (PAP) - Wskaźnik Composite Leading Indicator (CLI) dla Polski w czerwcu 2013 r. wyniósł 100,7 pkt. wobec 100,5 pkt. miesiąc wcześniej po rewizji w górę - podała w czwartek Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

W porównaniu z danymi sprzed roku CLI jest wyższy o 0,8 pkt.

Jak informuje OECD na stronie internetowej, rosnący CLI o wartości powyżej 100 pkt. oznacza ekspansję gospodarki, spadające CLI powyżej poziomu 100 pkt. oznacza spadek koniunktury, CLI w trendzie spadkowym i poniżej 100 pkt. oznacza spowolnienie, zaś rosnące CLI będące poniżej poziomu 100 pkt. oznacza ożywienie (odbudowę) gospodarcze. CLI wyprzedza cykle biznesowe, zamiarem OECD jest, by przesunięcie wynosiło 6-9 miesięcy.

Composite Leading Indicator jest wskaźnikiem przygotowywanym przez OECD. Ma on służyć do wczesnego wskazywania punktów zwrotnych w cyklu biznesowym w danym kraju, jednak, jak zastrzega OECD, nie do prognoz kwantytatywnych. OECD wybiera kluczowe składniki wskaźnika osobno dla każdego z państw. W przypadku Polski brane pod uwagę są: realny efektywny kurs walutowy, stopa WIBOR 3M, a także podawane przez GUS: koniunktura w przemyśle przetwórczym, liczba ofert pracy oraz dynamika produkcji węgla.(PAP)

map/ jtt/