Ceny zbóż do września 2013 r. będą spadały - ARR

25-06-2013 15:38
25.06. Warszawa (PAP) - Eksperci Agencji Rynku Rolnego przewidują, że do września 2013 r. ceny zbóż będą spadały i ukształtują się na poziomie niższym niż we wrześniu 2012 r. ARR spodziewa się, że we wrześniu 2013 r. droższe rdr będzie mleko w proszku i drób, a ceny mięsa będą nieco niższe lub zbliżone do września 2012 r.

Poniżej prognoza cen skupu (bez VAT) określona przez zespół ekspertów ARR na posiedzeniu 24 czerwca 2013 r. wraz z cenami z maja 2013 r. wg GUS i prognozowaną dynamiką rdr.

<PRE> Ceny Prognozowane ceny Roczny wskaźnik zmian w proc.*

V'13 IX'13 XII'13 IX'13 XII'13

pszenica ogółem (zł/t) 955 790-830 810-870 86-91 80-86

pszenica kons. (zł/t) 935 820-860 850-910 88-92 79-85

żyto (zł/t) 685 610-640 620-660 84-89 83-88

wieprzowina (zł/kg) 5,16 5,6-5,9 5,4-5,8 95-100 101-108

wołowina (zł/kg) 6,19 6,1-6,4 6,2-6,6 92-97 94-100

drób (zł/kg) 3,97 4,1-4,3 3,9-4,2 102-107 107-115

odtłuszczonemlekow proszku (zł/kg) 12,22 12,1-12,7 12,2-13,0 114-119 107-114

(ceny zbytuz podatkiem VAT)*analogiczny okres poprzedniego roku = 100</PRE>

(PAP)

fdu/ ana/