Ceny produkcji w VIII spadły o 1,1 proc. rdr - GUS (tabela)

18-09-2013 14:06
18.09. Warszawa (PAP) - Ceny produkcji przemysłowej w sierpniu spadły o 1,1 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym ceny produkcji spadły o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP ankiecie prognozowali, że ceny producentów w sierpniu spadły w ujęciu rocznym o 0,7 proc., a w ujęciu miesięcznym nie zmieniły się.

Poniżej tabela ze szczegółami:

<TAB> sierpień sierpień lipiec lipiec rdr mdm rdr mdm

ogółem -1,1 -0,3 -0,8 0,2górnictwo i wydobywanie -10,5 0,2 -12,0* -1,0*przetwórstwo przemysłowe -0,5 -0,4 0,0 0,3wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -1,5 0,0 -1,5* 0,0dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 1,5 0,0 1,9* 0,1*produkcja budowlana -1,9 -0,1 -1,9 -0,1</TAB>* - dane skorygowane

(PAP)

nik/ jtt/