Ceny produkcji w VII spadły o 0,8 proc. rdr - GUS (tabela)

20-08-2013 14:10
20.08. Warszawa (PAP) - Ceny produkcji przemysłowej w lipcu spadły o 0,8 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym ceny produkcji wzrosły o 0,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP ankiecie prognozowali, że ceny producentów w lipcu spadły w ujęciu rocznym o 0,9 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,1 proc.

Poniżej tabela ze szczegółami:

<TAB> lipiec lipiec czerwiec czerwiec rdr mdm rdr mdm

ogółem -0,8 0,2 -1,3* 0,7*górnictwo i wydobywanie -11,9 -0,9 -11,0* -1,3*przetwórstwo przemysłowe 0,0 0,3 -0,7* 0,9*wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -1,4 0,0 -1,3* 0,1dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 1,6 -0,2 1,9* -0,3*produkcja budowlana -1,9 -0,1 -2,0 -0,1</TAB>* - dane skorygowane

(PAP)

nik/ asa/