Centralna ścieżka projekcji inflacji i PKB (tabela)

08-07-2013 09:04
08.07. Warszawa (PAP) - Poniżej opublikowana w poniedziałek przez NBP centralna ścieżka projekcji inflacji i PKB.

<PRE>

2013 2014 2015

Wskaźnik cen konsumenta CPI (proc. rdr) 0,8 1,2 1,5

Ceny żywności 1,8 1,5 1,8

Ceny energii -1,1 1,6 2,6

Wskaźnik cen inflacji bazowejpo wyłączeniu cen żywności i energii 1,0 0,8 1,1

PKB (proc. rdr) 1,1 2,4 3,0

Popyt krajowy 0,1 2,0 3,3

Spożycie indywidualne 0,9 2,3 2,6

Spożycie zbiorowe 0,3 1,6 2,0

Nakłady inwestycyjne -2,9 0,6 5,5

Wkład eksportu netto (pkt. proc.) 1,0 0,5 -0,2

Eksport (proc. rdr) 1,6 3,7 5,1

Import (proc. rdr) -0,6 2,8 5,9

Płace brutto (proc. rdr) 2,8 2,9 3,6

Liczba pracujących (proc. rdr) -0,9 -0,9 0,0

Stopa bezrobocia BAEL (proc.) 10,8 11,3 11,1

NAWRU (proc.) 9,4 9,5 9,6

Stopa aktywności zawodowej (proc.) 56,0 56,0 56,0

Wydajność pracy (proc. rdr) 2,1 3,3 3,0

Jednostkowe koszty pracy (proc. rdr) 1,4 -0,4 0,6

Produkt potencjalny (proc. rdr) 2,6 2,6 2,7

Luka popytowa (proc. PKB potencjalnego) -2,0 -2,1 -1,9

Saldo rachunku bieżącego i kapitałowego -0,1 -0,2 -0,9(proc. PKB)

WIBOR 3M (proc.) 3,17 2,96 2,96

</PRE>

(PAP)

ost/