Cena miedzi na LME wzrosła do 7575,25 USD za tonę

10-04-2013 15:36
10.04. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7575,25 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7546,75 3 mies. 7575,25

Aluminium natychmiast 1877,7599,7 proc. 3 mies. 1912,75

Nikiel natychmiast 16145,00 3 mies. 16202,50Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1891,75 3 mies. 1923,50

</PRE>

(PAP)