Cena miedzi na LME wzrosła do 7515,50 USD za tonę

09-04-2013 15:40
09.04. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7515,50 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7485,25 3 mies. 7515,50

Aluminium natychmiast 1858,2599,7 proc. 3 mies. 1895,75

Nikiel natychmiast 16067,50 3 mies. 16117,50Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1876,75 3 mies. 1908,25

</PRE>

(PAP)