Cena miedzi na LME wzrosła do 7460,25 za tonę

05-06-2013 15:23
05.06. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7460,25 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7421,25 3 mies. 7460,25

Aluminium natychmiast 1938,7599,7 proc. 3 mies. 1967,00

Nikiel natychmiast 15252,50 3 mies. 15337,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1924,75 3 mies. 1957,75

</PRE>

(PAP)