Cena miedzi na LME wzrosła do 7413,50 USD za tonę

05-04-2013 15:09
05.04. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7413,50 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7375,75 3 mies. 7413,50

Aluminium natychmiast 1844,7599,7 proc. 3 mies. 1874,75

Nikiel natychmiast 15927,50 3 mies. 16002,50Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1847,50 3 mies. 1882,00

</PRE>

(PAP)