Cena miedzi na LME wzrosła do 7365,25 za tonę

03-06-2013 15:32
03.06. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7365,25 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7330,50 3 mies. 7365,25

Aluminium natychmiast 1888,2599,7 proc. 3 mies. 1919,25

Nikiel natychmiast 15027,50 3 mies. 15127,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1906,25 3 mies. 1940,75

</PRE>

(PAP)