Cena miedzi na LME wzrosła do 7270,25 USD za tonę

07-05-2013 15:30
07.05. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7270,25 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7240,25 3 mies. 7270,25

Aluminium natychmiast 1841,0099,7 proc. 3 mies. 1876,50

Nikiel natychmiast 14962,50 3 mies. 15042,50Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1840,25 3 mies. 1875,50

</PRE>

(PAP)