Cena miedzi na LME wzrosła do 7019,50 USD za tonę

11-07-2013 15:26
11.07. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7019,50 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 6995,25 3 mies. 7019,50

Ołów natychmiast 2092,75 3 mies. 2105,25

Aluminium natychmiast 1800,2599,7 proc. 3 mies. 1841,75

Cyna natychmiast 19687,50 3 mies. 19797,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1885,25 3 mies. 1918,50

</PRE>

(PAP)

wst/