Cena miedzi na LME wzrosła do 6973,50 USD za tonę

24-04-2013 15:22
24.04. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 6973,50 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 6935,25 3 mies. 6973,50

Aluminium natychmiast 1870,7599,7 proc. 3 mies. 1901,50

Nikiel natychmiast 15202,50 3 mies. 15250,00Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1860,75 3 mies. 1897,75

</PRE>

(PAP)