Cena miedzi na LME wzrosła do 6936,25 USD za tonę

16-07-2013 15:20
16.07. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 6964,50 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 6936,25 3 mies. 6964,50

Ołów natychmiast 2044,25 3 mies. 2061,75

Aluminium natychmiast 1752,2599,7 proc. 3 mies. 1801,00

Cyna natychmiast 19392,50 3 mies. 19437,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1843,25 3 mies. 1877,25

</PRE>

(PAP)

wst/