Cena miedzi na LME wzrosła do 6918,50 za tonę

01-07-2013 15:31
01.07. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 6918,50 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 6916,00 3 mies. 6918,50

Aluminium natychmiast 1815,0099,7 proc. 3 mies. 1753,75

Nikiel natychmiast 13830,00 3 mies. 13887,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1832,75 3 mies. 1865,75

</PRE>

(PAP)