Cena miedzi na LME wzrosła do 6784,75 USD za tonę

10-07-2013 15:36
10.07. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 6784,75 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 6779,75 3 mies. 6784,75

Ołów natychmiast 2045,75 3 mies. 2064,75

Aluminium natychmiast 1761,2599,7 proc. 3 mies. 1804,75

Cyna natychmiast 19677,50 3 mies. 19697,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1845,75 3 mies. 1881,75

</PRE>

(PAP)

wst/