Cena miedzi na LME wzrosła do 6731,50 za tonę

27-06-2013 15:31
27.06. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 6731,50 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 6705,00 3 mies. 6731,50

Aluminium natychmiast 1719,2599,7 proc. 3 mies. 1764,25

Nikiel natychmiast 13615,00 3 mies. 13737,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1807,75 3 mies. 1844,75

</PRE>

(PAP)