Cena miedzi na LME spadła do 8240,50 USD za tonę

08-02-2013 16:02
08.02. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 8240,50 dolara za tonę.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 8214,75 3 mies. 8240,50

Ołów natychmiast 2408,50 3 mies. 2419,50

Aluminium natychmiast 2066,2599,7 proc. 3 mies. 2105,25*

Cyna natychmiast 24872,50 3 mies. 24857,50

Nikiel natychmiast 18217,50* 3 mies. 18295,00Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 2157,25 3 mies. 2184,25

* notowanie z czwartku.</PRE>

(PAP)

mj/