Cena miedzi na LME spadła do 8217,50 USD za tonę

12-02-2013 15:03
12.02. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 8217,50 dolara za tonę.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 8184,25 3 mies. 8217,50

Ołów natychmiast 2375,25 3 mies. 2387,00

Aluminium natychmiast 2059,2599,7 proc. 3 mies. 2100,00

Cyna natychmiast 24922,50 3 mies. 24902,50

Nikiel natychmiast 18282,50 3 mies. 18327,50Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 2164,25 3 mies. 2190,50

</PRE>

(PAP)

mj/