Cena miedzi na LME spadła do 8106,00 USD za tonę

19-02-2013 15:12
19.02. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 8106,00 dolara za tonę.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 8069,50 3 mies. 8106,00

Ołów natychmiast 2373,50 3 mies. 2395,00

Aluminium natychmiast 2075,2599,7 proc. 3 mies. 2114,75

Cyna natychmiast 23922,50 3 mies. 23922,50

Nikiel natychmiast 17582,50 3 mies. 17677,50Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 2121,75 3 mies. 2148,25

</PRE>

(PAP)

mj/