Cena miedzi na LME spadła do 7852,50 USD za tonę

28-02-2013 15:10
28.02. Londyn (PAP/int.) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7852,50 dolara za tonę.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7826,50 3 mies. 7852,50

Ołów natychmiast 2287,25 3 mies. 2292,50

Aluminium natychmiast 1959,7599,7 proc. 3 mies. 2004,75

Cyna natychmiast 23532,50 3 mies. 23525,00

Nikiel natychmiast 16657,50 3 mies. 16715,00Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 2065,25 3 mies. 2080,25

</PRE>

(PAP)

mj/