Cena miedzi na LME spadła do 7807,50 za tonę

13-03-2013 15:21
13.03. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7807,50 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7777,25 3 mies. 7807,50

Aluminium natychmiast 1945,2599,7 proc. 3 mies. 1988,25

Nikiel natychmiast 17062,50 3 mies. 17135,00

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1978,50 3 mies. 2001,25

</PRE>

(PAP)