Cena miedzi na LME spadła do 7733,25 za tonę

06-03-2013 15:46
06.03. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7733,25 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7699,25 3 mies. 7733,25

Aluminium natychmiast 1927,5099,7 proc. 3 mies. 1969,25

Nikiel natychmiast 16572,50 3 mies. 16627,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1971,75 3 mies. 1991,25

</PRE>

(PAP)