Cena miedzi na LME spadła do 7710,25 za tonę

07-03-2013 15:39
07.03. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7710,25 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7670,75 3 mies. 7710,25

Aluminium natychmiast 1910,2599,7 proc. 3 mies. 1955,50

Nikiel natychmiast 16512,50 3 mies. 16557,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1962,75 3 mies. 1979,50

</PRE>

(PAP)