Cena miedzi na LME spadła do 7589,75 za tonę

18-03-2013 15:23
18.03. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7589,75 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7555,25 3 mies. 7589,75

Aluminium natychmiast 1895,2599,7 proc. 3 mies. 1938,25

Nikiel natychmiast 16552,50 3 mies. 16622,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1896,25 3 mies. 1928,00

</PRE>

(PAP)