Cena miedzi na LME spadła do 7544,75 za tonę

11-04-2013 15:09
11.04. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7544,75 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7509,75 3 mies. 7544,75

Aluminium natychmiast 1855,2599,7 proc. 3 mies. 1889,50

Nikiel natychmiast 15952,50 3 mies. 16052,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1854,75 3 mies. 1889,25

</PRE>

(PAP)