Cena miedzi na LME spadła do 7468,75 za tonę

02-04-2013 15:16
02.04. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7468,75 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7434,25 3 mies. 7468,75

Aluminium natychmiast 1861,5099,7 proc. 3 mies. 1892,25

Nikiel natychmiast 16387,50 3 mies. 16447,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1843,25 3 mies. 1875,50

</PRE>

(PAP)