Cena miedzi na LME spadła do 7335,50 za tonę

09-05-2013 15:33
09.05. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7335,50 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7310,50 3 mies. 7335,50

Aluminium natychmiast 1864,2599,7 proc. 3 mies. 1896,50

Nikiel natychmiast 15332,50 3 mies. 15417,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1846,75 3 mies. 1881,75

</PRE>

(PAP)