Cena miedzi na LME spadła do 7296,50 za tonę

20-05-2013 15:31
20.05. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7296,50 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7275,50 3 mies. 7296,50

Aluminium natychmiast 1810,7599,7 proc. 3 mies. 1845,75

Nikiel natychmiast 14847,50 3 mies. 14912,50

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1806,75 3 mies. 1837,75

</PRE>

(PAP)