Cena miedzi na LME spadła do 7276,00 za tonę

24-05-2013 15:18
24.05. Londyn (PAP) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7276,00 USD/t.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7239,50 3 mies. 7276,00

Aluminium natychmiast 1814,2599,7 proc. 3 mies. 1847,25

Nikiel natychmiast 14752,50 3 mies. 14840,00

Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1822,75 3 mies. 1856,75

</PRE>

(PAP)