Cena miedzi na LME spadła do 7.235,25 USD za tonę

29-05-2013 15:11
29.05. Londyn (PAP/int.) - Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7.235,25 dolara za tonę.

Oficjalne ceny metali z LME (tabela)<PRE>

Metal Transakcja Cena rozlicze- niowa w USD/tMiedź,gatunek A natychmiast 7201,25 3 mies. 7235,25

Ołów natychmiast 2116,75 3 mies. 2113,50

Aluminium natychmiast 1820,7599,7 proc. 3 mies. 1857,25

Cyna natychmiast 21002,50 3 mies. 21027,50

Nikiel natychmiast 14777,50 3 mies. 14855,00Cynkspecj.jakośćmin. 98 proc. natychmiast 1836,75 3 mies. 1873,75

</PRE>

(PAP)

mj/